בְּיִשְׂרָאֵל מְטַפְּלִים בִּפְצוּעִים סוּרִים

ByJPOST IVRIT STAFF
April 26, 2017 18:20

Injured individuals Syrians cares for in Israel

Injured individuals Syrians cares for in Israel

Injured individuals Syrians cares for in Israel. (photo credit:REUTERS)

בָּתֵי הַחוֹלִים בִּצְפַת וּבְנַהֲרִייָה בְּיִשְׂרָאֵל מְטַפְּלִים בִּפְצוּעִים סוּרִים (Syrian).
מִשְנַת 2011 טִיפְּלוּ בָּתֵי הַחוֹלִים בִּצְפוֹן הָאָרֶץ בְּ-2,300 פְּצוּעִים סוּרִים,
בֵּינֵיהֶם יְלָדִים וְתִינוֹקוֹת. רוֹב הַפְּצִיעוֹת הֵן פְּצִיעוֹת קָשוֹת: פְּצִיעוֹת רֹאש
וְחָזֶה, פְּצִיעוֹת בֶּטֶן וְגַפַּיִים וּפְצִיעוֹת כִירוּרְגִיוֹת (chirurgical),
אוֹרְתוֹפֶּדִיוֹת (orthopedic) וּפְּלַסְטִיוֹת (plastic).


Read More...

Share this article via
Related Content
Shiru Shir Natan Yonatan
April 26, 2017
לְכָל אֶחָד יְרוּשָלַיִם

By JPOST IVRIT STAFF