בְּיִשְׂרָאֵל מְטַפְּלִים בִּפְצוּעִים סוּרִים

ByJPOST IVRIT STAFF
April 26, 2017 18:20

Injured individuals Syrians cares for in Israel
Injured individuals Syrians cares for in Israel

Injured individuals Syrians cares for in Israel. (photo credit:REUTERS)

בָּתֵי הַחוֹלִים בִּצְפַת וּבְנַהֲרִייָה בְּיִשְׂרָאֵל מְטַפְּלִים בִּפְצוּעִים סוּרִים (Syrian).
מִשְנַת 2011 טִיפְּלוּ בָּתֵי הַחוֹלִים בִּצְפוֹן הָאָרֶץ בְּ-2,300 פְּצוּעִים סוּרִים,
בֵּינֵיהֶם יְלָדִים וְתִינוֹקוֹת. רוֹב הַפְּצִיעוֹת הֵן פְּצִיעוֹת קָשוֹת: פְּצִיעוֹת רֹאש
וְחָזֶה, פְּצִיעוֹת בֶּטֶן וְגַפַּיִים וּפְצִיעוֹת כִירוּרְגִיוֹת (chirurgical),
אוֹרְתוֹפֶּדִיוֹת (orthopedic) וּפְּלַסְטִיוֹת (plastic).


Read More...

Related Content
Shiru Shir Yair Rosenblum
June 28, 2017
בַּלַיְלָה עַל הַדֶשֶא

By JPOST IVRIT STAFF