בְּנִייָה זָרה בְּיִשְׂרָאֵל

ByJPOST IVRIT STAFF
December 29, 2016 11:50

foreign building in Israel
foreign building in Israel

foreign building in Israel. (photo credit:INIMAGE)

שֵש חֶבְרוֹת בְּנִייָה זָרוֹת יִבְנוּ בָּאָרֶץ בִּנְייְנֵי דִירוֹת.
בְּיִשְׂרָאֵל יֵש צוֹרֶך בְּ-70 אֶלֶף דִירוֹת חֲדָשוֹת כָּל שָנָה,
אַך חֶבְרוֹת הַבְּנִייָה הַיִשְׂרְאֵלִיוֹת מַצְלִיחוֹת לִבְנוֹת
רַק 50 אֶלֶף דִירוֹת בְּשָנָה. 50 חֶבְרוֹת בְּנִייָה זָרוֹת
הִתְעַנְייְנוּ בָּאֶפְשָרוּת לִבְנוֹת בְּיִשְׂרָאֵל — חֲבָרוֹת מִסִין,
סְפָרַד, יָוָון, טוּרְקְיָה, רוּסְיָה, פּוֹרְטוּגָל, וְיֶיטְנָאם וְאוּקְרָאִינָה.

Read More...

Related Content
To Sing Is to Be Like the Jordan
July 30, 2017
לָשִיר זֶה כְּמוֹ לִהְיוֹת יַרְדֵן

By JPOST IVRIT STAFF