בְּנִייָה זָרה בְּיִשְׂרָאֵל

ByJPOST IVRIT STAFF
December 29, 2016 11:50

foreign building in Israel

foreign building in Israel

foreign building in Israel. (photo credit:INIMAGE)

שֵש חֶבְרוֹת בְּנִייָה זָרוֹת יִבְנוּ בָּאָרֶץ בִּנְייְנֵי דִירוֹת.
בְּיִשְׂרָאֵל יֵש צוֹרֶך בְּ-70 אֶלֶף דִירוֹת חֲדָשוֹת כָּל שָנָה,
אַך חֶבְרוֹת הַבְּנִייָה הַיִשְׂרְאֵלִיוֹת מַצְלִיחוֹת לִבְנוֹת
רַק 50 אֶלֶף דִירוֹת בְּשָנָה. 50 חֶבְרוֹת בְּנִייָה זָרוֹת
הִתְעַנְייְנוּ בָּאֶפְשָרוּת לִבְנוֹת בְּיִשְׂרָאֵל — חֲבָרוֹת מִסִין,
סְפָרַד, יָוָון, טוּרְקְיָה, רוּסְיָה, פּוֹרְטוּגָל, וְיֶיטְנָאם וְאוּקְרָאִינָה.

Read More...

Share this article via
Related Content
Shiru Shir Natan Yonatan
April 26, 2017
לְכָל אֶחָד יְרוּשָלַיִם

By JPOST IVRIT STAFF