לְכָל אֶחָד יְרוּשָלַיִם

By JPOST IVRIT STAFF
April 26, 2017 19:42

A song for Iyar: 'Everyone Has a Jerusalem'
Everyone Has a Jerusalem

Everyone Has a Jerusalem

עַל הַשִיר
יְרוּשָלַיִם הִיא עִיר שֶיֵש בָּה יָשָן וְגַם חָדָש;
קוֹדֶש וְגַם חוֹל; עוֹשֶר וְגַם עוֹנִי. הַשִיר
‘לְכָל אֶחָד יְרוּשָלַיִם’ מְבַטֵא אֶת הַתְחוּשָה
שֶלְכָל אָדָם יֵש יְרוּשָלַיִם מִשֶלוֹ: לְכָל אָדָם
יֵש רֶגֶש אַחֵר כְּלַפֵּי הָעִיר הַזֹאת. וְגַם בְּתוֹך
הָעִיר — לְכָל אָדָם יֵש מָקוֹם שֶהוּא אוֹהֵב
בִּמְיוּחָד, מָקוֹם שֶיֵש לוֹ מַשְמָעוּת מְיוּחֶדֶת בִּשְבִילוֹ.

מִילִים מְיוּחָדוֹת בַּשִיר
בַּשִיר ‘לְכָל אֶחָד יְרוּשָלַיִם’ מוֹפִיעָה הַשוּרָה
‘אוֹלֵם לָה חֲלוֹמוֹת’. פֵּירוּש הַמִילִים ‘אוֹלֵם חֲלוֹמוֹת’
הוּא ‘אוֹסֵף חֲלוֹמוֹת כְּמוֹ שֶאוֹסְפִים שִיבּוֹלִים לַאֲלוּמָה’.
אֲלוּמָה הִיא כַּמָה שִיבּוֹלִים שֶאָסְפוּ אוֹתָן יַחַד.
‘עֲרוֹב יוֹמוֹ’ הוּא בִּיטוּי שֶפֵּירוּשוֹ ‘תְקוּפַת חַיָיו הָאַחֲרוֹנָה’,
‘תְקוּפַת הַזִקְנָה שֶלוֹ’. הַמִילָה ‘עֲרוֹב’ בָּאָה מֵהַמִילָה
‘עֶרֶב’. כְּמוֹ שֶאוֹמְרִים עַל אָדָם צָעִיר שֶהוּא ‘בַּאֲבִיב יָמָיו’,
כָּך אוֹמְרִים עַל אָדָם זָקֵן שֶהוּא ‘בַּעֲרוֹב יוֹמוֹ’ אוֹ ‘בַּעֲרוֹב יָמָיו’.
 

Read More...

Related Content
To Sing Is to Be Like the Jordan
July 30, 2017
לָשִיר זֶה כְּמוֹ לִהְיוֹת יַרְדֵן

By JPOST IVRIT STAFF