שִבְחֵי מָעוֹז

ByJPOST IVRIT STAFF
December 7, 2016 16:08

A song for Kislev: 'Praises of a Stronghold'
Praises of a Stronghold

Praises of a Stronghold

מָעוֹז צוּר יְשוּעָתִי
‘מָעוֹז צוּר’ הוּא פִּיוּט שֶשָרִים בַּחֲנוּכָּה, לְאַחַר הַדְלָקַת
נֵרוֹת הַחֲנוּכָּה. אֶת הַפִּיוּט כָּתַב בְּמֵאָה הַ-13 יְהוּדִי מֵהָעִיר 
נִירֶנְבֶּרְג (Nürnberg), לְאַחַר שֶנִרְצְחוּ בָּעִיר 600 יְהוּדִים.
זוֹ הָייְתָה תְקוּפַת מַסְעוֹת הַצְלָב: בַּדֶרֶך לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל
רָצְחוּ הַצַלְבָּנִים הַרְבֵּה יְהוּדִים. הַמִילִים הָרִאשוֹנוֹת
בְּ’מָעוֹז צוּר’ הֵן: "מָעוֹז צוּר יְשוּעָתִי — לְךָ נָאֶה לְשַבֵּחַ".
"מָעוֹז צוּר יְשוּעָתִי" הוּא כִּינוּי לֶאֱלוֹהֵי יִשְׂרָאֵל,
הֶחָזָק וְהַמוֹשִיעַ בִּזְמַן צָרָה. "לְךָ נָאֶה לְשַבֵּחַ"
= אַתָה רָאוּי לְשֶבָח.

שִבְחֵי מָעוֹז
בְּחַג הַחֲנוּכָּה שֶל שְנַת 1969 בִּיקְרָה הַמְשוֹרֶרֶת
נָעֳמִי שֶמֶר בַּמוּצָבִים שֶבָּנָה צַהַ"ל בַּצַד הַמִזְרָחִי שֶל
תְעָלַת סוּאֶץ, אֲשֶר נִקְרְאוּ ‘מָעוּזִים’. שֶמֶר רָצְתָה
לִרְאוֹת אֵיך חַיִים הַחַיָילִים בִּזְמַן מִלְחֶמֶת הַהַתָשָה
בַּמָעוּזִים הַתַת-קַרְקָעִיִים. 
בְּאַחַד הַמָעוּזִים הִיא רָאֲתָה חֲנוּכִּייָה שֶהַחַיָילִים בָּנוּ
לְעַצְמָם מִתַרְמִילֵי פְּגָזִים, וְאָז הִיא כָּתְבָה אֶת הַשִיר
‘שִבְחֵי מָעוֹז’. בַּשִיר הַזֶה — הַמָעוֹז הֶחָזָק וְהַמוֹשִיעַ
הוּא הַמוּצָב הַתַת-קַרְקָעִי הַמְבוּצָר שֶבָּנָה צַהַ"ל לְחַיָילָיו.

Read More...

Related Content
To Sing Is to Be Like the Jordan
July 30, 2017
לָשִיר זֶה כְּמוֹ לִהְיוֹת יַרְדֵן

By JPOST IVRIT STAFF