בִּיקוּר בְּצֶ'כְיָה

By THE J.POST IVRIT TEAM
December 24, 2012 15:36

A visit in Czech Republic
A visit to the Czech Republic

A visit to the Czech Republic. (photo credit:Reuters)

רֹאש הַמֶמְשָלָה בִּנְיָמִין נְתַנְיָהוּ בִּיקֵר בְּצֶ'כְיָה וּבְגֶרְמַנְיָה. בְּגֶרְמַנְיָה
הוּא נִפְגַש עִם הַקַנְצְלֶרִית אָנְגֵלָה מֶרְקֵל. בְּצֶ'כְיָה הוּא נִפְגַש עִם
רֹאש מֶמְשֶלֶת צֶ'כְיָה, פֶּטֶר נָאצֶ'ס. הוּא
הוֹדָה לוֹ עַל הַהַצְבָּעָה שֶל
צֶ'כְיָה בָּ
אוּ"ם. הָרָשוּת הַפָלַסְטִינִית בָּאוּ"ם בִּיקְשָה לְקַבֵּל מַעֲמָד
שֶל מְדִינָה
מַשְקִיפָה. צֶ'כְיָה הִצְבִּיעָה בְּעַד יִשְׂרָאֵל וְנֶגֶד הָרָשוּת.

Read More...

Related Content