יַרְדֵנָה אַרָזִי 


יַרְדֵנָה אַרָזִי היא זַמֶרֶת יִשְׂרְאֵלית וָתִיקָה שֶהִתְפַּרְסְמָה בִּשְנוֹת הַשְמוֹנים. אָרַזִי הִתְחִילָה אֶת הַקַרְיֶירָה הַמוּזִיקָלית שֶלָה בְּלַהֲקַת הַנַחַ"ל. עַד עַכְשָיו יָצְאוּ 17 אַלְבּוֹמים שֶלָה. בֵּין הַשירים הַמְפוּרְסָמים שֶלָה: 'הַבַּיְתָה', אַתָה לי אֶרֶץ', 'עוֹד נַגִיעַ', 'שֶתַעֲבוֹר עָלַי הַשֶמֶש' וְעוֹד. בְּ – 2011 יָצָא אַלְבּוֹם אוֹסֶף עִם שירים שֶלָה מִתְקוּפוֹת שוֹנוֹת. יַרְדֵנָה אַרָזִי הָייְתָה גַם שוּתָפָה בְּלַהֲקַת 'שוֹקוֹלָד, מֶנְטָה, מַסְטיק' עִם עוֹד שְתֵי זַמָרוֹת. הַשירים שֶל הַלַהֲקָה הַזֹאת הָיוּ פּוֹפּוּלָרִיִים מְאוֹד. בְּ ­ – 1976 יִיצְגָה לַהֲקַת 'שוֹקוֹלָד, מֶנְטָה, מַסְטיק' אֶת יִשְׂרָאֵל בָּאֵירוֹוִיזְיוֹן.

 RELATED:

Be the first to know - Join our Facebook page.


A song for Iyar 
A song for Adar
A song for Shvat
A song for tevet
A song for Heshvan
A song for Tishri
A song for Elul
A song for Av
A song for Tamuz
A song for Sivanעַל הַשִיר וְהַלַחַן

בְּ ­– 1983 כָּתַב הַפִּזְמוֹנַאי אֵהוּד מָנוֹר זַ"ל אֶת הַשיר 'הַבַּיְתָה'. זֶהוּ שיר מְחָאָה נֶגֶד מִלְחֶמֶת לְבָנוֹן הָרִאשוֹנָה. בְּ ­– 2006, אַחֲרֵי מִלְחֶמֶת לְבָנוֹן הַשְנִייָה, בִּיקְשָה יַרְדֵנָה אַרָזִי מֵאֵהוּד מָנוֹר לְהוֹסיף בַּיִת לַשיר. הַבַּיִת הַזֶה מְדַבֵּר עַל הַתִקְוָוה שֶהַחַיָילים הַחֲטוּפים וְהַנֶעֱדָרים יַחְזְרוּ לְיִשְׂרָאֵל.

Think others should know about this? Please share