בְּנִייָה זָרה בְּיִשְׂרָאֵל

foreign building in Israel

By JPOST IVRIT STAFF
December 29, 2016 11:50
foreign building in Israel

foreign building in Israel. (photo credit: INIMAGE)

שֵש חֶבְרוֹת בְּנִייָה זָרוֹת יִבְנוּ בָּאָרֶץ בִּנְייְנֵי דִירוֹת.
בְּיִשְׂרָאֵל יֵש צוֹרֶך בְּ-70 אֶלֶף דִירוֹת חֲדָשוֹת כָּל שָנָה,
אַך חֶבְרוֹת הַבְּנִייָה הַיִשְׂרְאֵלִיוֹת מַצְלִיחוֹת לִבְנוֹת
רַק 50 אֶלֶף דִירוֹת בְּשָנָה. 50 חֶבְרוֹת בְּנִייָה זָרוֹת
הִתְעַנְייְנוּ בָּאֶפְשָרוּת לִבְנוֹת בְּיִשְׂרָאֵל — חֲבָרוֹת מִסִין,
סְפָרַד, יָוָון, טוּרְקְיָה, רוּסְיָה, פּוֹרְטוּגָל, וְיֶיטְנָאם וְאוּקְרָאִינָה.

Read More...


Related Content

Cookie Settings