נְמַל חֵיפָה זָכָה בַּמָקוֹם הָרִאשוֹן

Haifa Port won first place

By JPOST IVRIT STAFF
September 3, 2015 15:20
Haifa Port

Haifa Port. (photo credit: HAIFA PORT SPOKESMAN OFFICE)

נְמַל חֵיפָה זָכָה בַּמָקוֹם הָרִאשוֹן בְּתַחֲרוּת הַנְמָלִים הָעוֹלָמִית
(Navis World Awards). הַתַחֲרוּת מִתְקַיֶימֶת בְּכָל שְנָתַיִים
בְּסַן-פְרַנְסִיסְקוֹ. נְמַל חֵיפָה זָכָה בַּמָקוֹם הָרִאשוֹן בִּזְכוּת
פִּיתוּחִים טֶכְנוֹלוֹגִיִים שֶל אֲגַף הַמִחְשוּב בַּנָמֵל. אַחַד
הַפִּיתוּחִים הָאֵלֶה הוּא נִיהוּל אֶלֶקְטְרוֹנִי שֶל הַנָמֵל
בְּלִי לְהִשְתַמֵש בִּנְיָיר.


Read More...


Related Content

Cookie Settings