אַת תֵלְכִי בַּשָׂדֶה

A song for Av: You Shall Walk in the Field

The young Leah Goldberg  (photo credit: Courtesy)
The young Leah Goldberg
(photo credit: Courtesy)