לֶחֶם הָאוֹהֲבִים

A song for Tammuz: The Bread of Friends

A song for Tammuz: The Bread of Friends (photo credit: KOKO MAARIV)
A song for Tammuz: The Bread of Friends
(photo credit: KOKO MAARIV)