שִירַת רַבִּים 3

New album: Communal Song 3

David Deor (photo credit: ELAD GUTMAN)
David Deor
(photo credit: ELAD GUTMAN)
הָאַלְבּוֹם ‘שִירַת רַבִּים 3’ הוּא הָאַלְבּוֹם הַשְלִישִי בַּסִדְרָה ‘שִירַת רַבִּים’
שֶל הַזַמָר וְהַמַלְחִין דָוִד דֵ’אור. בָּאַלְבּוֹם הוּא שָר פְּסוּקִים מִתוֹך
מִזְמוֹרֵי תְהִילִים, שֶאֶת חֶלְקָם הוּא בְּעַצְמוֹ הִלְחִין. דֵ’אור הוּא זַמָר
קוֹנְטְרָה-טֶנוֹר וְיֵש לוֹ קוֹל מְיוּחָד. בָּאַלְבּוֹם הוּא מְשַתֵף עוֹד תִשְעָה
זַמָרִים, בֵּינֵיהֶם בְּנוֹ בֶּן ה-12 – גַיְא. הַשִיר ‘הוֹדוּ לה’ כִּי טוֹב’
מְבוּסָס עַל לַחַן שֶשָרִים יְהוּדֵי לוּב בְּלֵיל הַסֵדֶר. אֶת הַלַחַן
הַזֶה שָמַע דֵ’אור מֵאָבִיו.