שִירָה עִבְרִית בְּאֶרֶץ הַטַנְגוֹ

If you ask Gerardo Levin, who was born and resides in Buenos Aires, how he feels about the Hebrew language, he will say he is simply in love. The language’s sound is magical to him.

Gerardo Levin 521 (photo credit: Courtesy)
Gerardo Levin 521
(photo credit: Courtesy)
חֵרַרְדוֹ לְוִין נוֹלַד בְּבּוּאֶנוֹס אַיְרֶס וְגָר בָּה. מִשְפַּחְתוּ הִגִיעָה לְאַרְגֶנְטִינָה מִפּוֹלִין לִפְנֵי מִלְחֶמֶת הָעוֹלָם הַשְנִייָה. כְּשֶהָיָה יֶלֶד לָמַד בְּבֵית סֵפֶר יְהודי. בְּבֵית הַסֵפֶר הַזֶה הוּא לָמַד בְּיִידִיש. הוּא פָּגַש בַּפַּעַם הָרִאשוֹנָה אֶת הַשָׂפָה הָעִבְרִית בְּגיל 12 .
חֵרַרְדוֹ כּוֹתֵב בְּלוֹג בְּשֵם: “ :”De_canta_sión תַרְגוּמִים שֶל שירָה עִבְרית פֹּה וְשָם, עַכְשָיו וּבֶעָבָר...בַּבְּלוֹג הוּא מתְרַגְםֵ שירָה עִבְרית לִסְפָרַדִית.
מִי רוֹצֶה לִקְרוֹא מִיָמִין לִשְׂמֹאל? כְּשֶחֵרַרְדוֹ הָיָה יֶלֶד הוא לֹא אָהַב אֶת שיעוּרֵי הָעִבְרית. הוּא לֹא אָהַב לִקְרוֹא מִיָמין לִשְׂמֹאל. הוּא לֹא רָצָה לִלְמוֹד שָׂפָה אוֹ לְדַבֵּר בְּשָׂפָה שֶלֹא מְדַבְּרים בָּה בְּאַרְגֶנְטִינָה. כְּשֶהָיָה בֵּן 27 , נָסַע חֵרַרְדוֹ לְיִשְׂרָאֵל וְהִתְחיל לְהַכּיר טוֹב יוֹתֵר אֶת הָעִבְרית. הוּא לָמַד בְּאוּנִיבֶרְסִיטַת תלֵ אָבִיב לימוּדֵי תֵיאַטְרוֹן וְגַם לָמַד בָּאוּלְפָּן לְעִבְרית בְּמֶשֶך שישָה חוֹדָשים.
לְהַקְשִיב לְשִירִים בְּעִבְרִית איֵך הִתְחיל חֵרַרְדוֹ לְתַרְגֵם שירים מֵעִבְרית לִסְפָרַדִית? בִּשְנַת 1998 הוּא עָבַד כִּמְתַרְגֵם בְּתַחֲנַת טֶלֶוִויזְיָה מְקוֹמית שֶהָיוּ בָּה תכָנְיִותֹ בַּשָׂפָה הָעִבְרית. הוּא מְסַפֵּר: “יוֹם אֶחָד, בּיקְשוּ מִמֶני לְתַרְגֵם בְדִּיחוֹת מִתוֹך תָכְנית בַּטֶלֶוִויזְיָה עםִ הזַמַָר גִידִי גוֹב. שֵם הַתָכְנית הָיָה ‘לַיְלָה גוֹב’. הַתָכְנית הַזֹאת הָייְתָה פּוֹפּוֹלָרית מְאוֹד. בַּתָכְנית, גִידִי גוֹב דיִברֵּ עםִ אמָנָיִם יִשְׂרְאֵלים וְגַם שָר איתָם. אֲני הקִשְבַתְיִ לְשירים בְּעִבְרית וְהִתְחַלְתי לְהַכּיר שירים יִשְׂרְאֵלים עַכְשָוִויִים. כָךּ התִחְלַתְי לַחְשוֹב עַל תִרְגוֹם שירָה עִבְרית”.
לֹא קַל לְתַרְגֵם חֵרַרְדוֹ
 אוֹמֵר שֶתִרְגוּם שירָה הוּא לֹא פָּשוּט. צָריך להְעַבֲיִר אֶת הַצְלִיל וְאֶת הַליריקָה מִשְפַׂת הַמָקוֹר )עִבְרִית( לַשָׂפָה שֶמְתַרְגְמים אֵלֶיהָ )סְפָרַדִית(. הוּא רוֹצֶה לְהַמְשיך לְתַרְגֵם עוֹד הַרְבֵּה שירים עִבְרִייִם.
הַבְּלוֹג שֶל חֵרַרְדוֹ
 בִּשְנַת 2007 הִתְחיל חֵרַרְדוֹ לִכְתוֹב אֶת הַבְּלוֹג שֶלוֹ. לְאַט לְאַט הִתְחילוּ גוֹלְשִים דוֹבְרֵי סְפָרַדִית לְהַכּיר מְשוֹרְרִים יִשְׂרְאֵלִייִם מְפוּרְסָמים כְּמוֹ נָתָן זַך וִיהוּדָה עַמִיחַי. חֵרַרְדוֹ אוֹמֵר: “חָשוּב לי שֶהָעוֹלָם יַכּיר צַד אַחֵר שֶל יִשְׂרָאֵל, לֹא רַק מָה שֶרוֹאים בַּטֶלֶוִויזְיָה. שירָה נוֹגַעַת בַּלֵב שֶל כּוּלָם. אֲני רוֹצֶה שֶיַכּירוּ אֶת הַצְדָדים הַיָפים שֶל יִשְׂרָאֵל.
הַהַצְלָחָה שֶל הַבְּלוֹג הָייְתָה הפַתְעָהָ גְדוֹלָה לְחֵרַרְדוֹ. הַבְּלוֹג שֶלוֹ מְפוּרְסָם מְאוֹד בְּאַרְגֶנְטִינָה וְהַרְבֵּה גוֹלְשים קוֹרְאים אוֹתוֹ
Word TableWord Table
.