הַשַמְפַּנְיָה שֶל הַטֶבַע

Water is really nature’s champagne. What route does the mineral water take before it reaches the bottle?

Water 521 (photo credit: Courtesy)
Water 521
(photo credit: Courtesy)
כּוּלָם אוֹהֲבים לִשְתוֹת מַיִם אֲבָל הַרְבֵּה אֲנָשים שוֹתים רַק מַיִם מִינֶרָלִייִם. הַמַיִם הַמִינֶרָלִייִם עוֹבְרים דרֶךְֶ אֲרוּכָּה עַד הַבּקַבְוּקּ. הַגֶשֶם מְחלַחְלֵ בָּאֲדָמָה עַד שֶהוּא מַגיעַ לְסלֶעַ. הַמַיִם מְקַבְּלים מֵהָאֲדָמָה מִינֶרָלים חֲשוּבים לָאָדָם. לִפְעָמים, אֲנַחְנוּ שוֹכְחִים שֶהַמַיִם חֲשוּבים מְאוֹד לָאָדָם. חָשוּב לִשְתוֹת מַיִם לֹא רַק בַּקַיץִ, וְלֹא רַק כְּשֶצְמֵאִים