הַשְקֵדִייָה פּוֹרַחַת

The Nahal Rosh Pina Nature Reserve is a beautiful reserve that has plants, water sources and historical stories.

bloosom (photo credit: Courtesy)
bloosom
(photo credit: Courtesy)
מִצְפַת לְרֹאש פִּינָהשְמוּרַת הַטֶבעַ ‘נַחַל רֹאש פִּינָה’ היא שְמוּרָה יָפָה: יֵש בָּה פְּריחָה, מַיִם וְסיפּוּרים עַל הַהִתְיַישְבוּת בְּעֵמֶק הַחוּלָה בַּמֵאָה הַ – 19 . בְּאֵזוֹר זֶה יֵש בַּעֲלֵי חַיִים רַבּים. בְּעוֹנָה זוֹ אֶפְשָר לִרְאוֹת גַם אֶת פְּריחַת הַשקְדֵיִות הַנֶהֱדֶרֶת.אֶל הַתְחָלַת הַמַסְלוּל מַגיעים אַחֲרֵי שֶנוֹסְעים לִצְפַת בַּכְּביש הַיָשָן )כְּביש מס’ 89 (, שֶמְחַבֵּר אֶת צְפַת עִם רֹאש פִּינָה. בַּכְּניסָה לִצְפַת יֵש דֶרֶך לַשְכוּנָה הַחֲדָשָה. שָם נִמְצֵאת הַכְּניסָה לִשְמוּרַת הַטֶבַע ‘נַחַל רֹאש פִּינָה’.הַשְבִיל נֵרֵד בַּשְביל אֶל הַנַחַל. אֶפְשָר לִרְאוֹת חֲלָקים מֵהַדֶרֶך הַיְשָנָה שֶבְּנוּיָה מֵאֲבָנים. בְּדֶרֶך זוֹ הִשְתַמְשוּ בְּנֵי הַיִישוּב הַיָשָן מִצְפַת כְּשֶהֶחְליטוּ לִבְנוֹת יִישוּב חָדָש עַל יָד צְפַת. שֵם הַיִישוּב הֶחָדָש שֶבָּנוּ הוּא רֹאש פִּינָה.
נְחַפֵּשׂ בַּעֲלֵי חַיִיםכְּשֶאֲנַחְנוּ יוֹרְדים בַּנַחַל כְּדַאי לְהִסְתַכֵּל מִסָביב וּלְחַפֵּשׂ בַּעֲלֵי חַיִים. בְּאֵזוֹר זֶה חַיִים צְבָאִים, שְפַנִים, שוּעָלִים וְעוֹד חַיוֹת. אַחֲרֵי שֶהוֹלְכים זְמַן קָצָר הַשְביל מִתְפַּצֵל. הוֹלְכים בְּדֶרֶך עָפָר שֶפּוֹנָה שְׂמֹאלָה. מִתַחַת לְעֵץ הַתְאֵנָה הַגָדוֹל נִמְצָא מַעְיָין ‘גֵיא אוֹנִי’. מִסָביב לְכָל הַמַעְיָינוֹת יֵש מִבְנים שֶבָּנָה הַבָּרוֹן רוֹטְשִילְד בְּסוֹף הַמֵאָה הַ - 19 . הַמִבְנים מְגִנִים עַל הַמַיִם מֵהִתְאַדוּת בַּשֶמֶש וּמִבְּעָיוֹת אֲחֵרוֹת.
שְקֵדִיוֹת פּוֹרְחוֹת וּמַיִם טוֹבִיםבָּעוֹנָה הַזֹאת אֶפְשָר לִרְאוֹת אֶת הַפְּריחָה הַלְבָנָה שֶל הַשְקֵדִיוֹת לְאוֹרֶך הַדֶרֶך. נֵלֵך עוֹד כַּמָה דַקוֹת עַד לַמַעְיָין הַשֵני – מַעְיָין ‘עֵין פִּינָה’. הַמַעְיָין הַזֶה מְסַפֵּק מַיִם לַמוֹשָבָה רֹאש פִּינָה וְהַמַיִם שֶלוֹ טוֹבים מְאוֹד.
עוֹד עֵצִים
מִמַעְיָין ‘עֵין פִּינָה’ מַמְשיכים לָרֶדֶת בַּנַחַל. אֶפְשָר לִרְאוֹת בַּגָדָה הַצְפוֹנית שֶל הַנַחַל אֶת שְׂרִידֵי הַכְּפָר הָעֲרָבִי גָ’עוּנִי. אֶפְשָר גַם לִרְאוֹת עֲצֵי פְּרי רַבּים: זַיִת, גֶפֶן, תְאֵנָה, רִימוֹן, חָרוּב וּשְׂעוֹרָה. זֶהוּ אֵזוֹר הַבּוּסְתָנים הָעַתיקים וּבְתוֹכָם יֵש מִבְנֶה שֶל הַמַעְיָין הָאַחֲרוֹן – מַעְיָין ‘עֵין כַּדָן’. זֶה סוֹף הַמַסְלוּל. מִמַעְיָין ‘עֵין כַּדָן’ אֶפְשָר לִרְאוֹת אֶת בָּתֵי הַמוֹשָבָה רֹאש פִּינָה. טִיוּל נָעים!