הַצַבָּר הוּא מָתוֹק

Tzabar is a word that describes the Israelis: Stingy on the outside but sweet on the inside.

tzabar (photo credit: Courtesy)
tzabar
(photo credit: Courtesy)
הַמילָה ‘צַבָּר’ מְתָאֶרֶת יְהוּדי שֶנוֹלַד בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. צַבָּר הוּא הַשֵם הָעִבְרי שֶל קַקְטוּס שֶגָדֵל בְּיִשְׂרָאֵל. שֵם הַקַקְטוּס הוּא ‘צַבָּר מָצוּי’. קוֹרְאים לְיִשְׂרְאֵלי צַבָּר כּי כְּמוֹ הַצֶמַח הוּא עוֹקְצָני מִבַּחוּץ וּמָתוֹק וְטָעים מִבִּפְנים.
מְעַצְבים צְעירים מֵהַ’מָכוֹן הַטֶכְנוֹלוֹגִי’ בְּחוֹלוֹן הִצִיגוּ תַעֲרוּכָה בְּשֵם: ‘מַזְכָּרוֹת יִשְׂרְאֵלִיוֹת’ בְּפֶסְטיבָל בְּפּוֹלִין. הָאָמָנִית אַיָלָה בּוּגַאי בָּחֲרָה בַּצַבָּר כְּסֵמֶל לַיִשְׂרְאֵלִי. לָכֵן היא יָצְרָה בּוּבַּת-צַבָּר שֶלְבוּשָה בְּבִגְדֵי צָבָא. היא חוֹשֶבֶת שֶהַבּוּבָּה היא סֵמֶל לְיִשְׂרְאֵלִי – קְצָת עוֹקְצָני אֲבָל מֵגןֵ עַל הַמְדינָה שֶלוֹ
.