נָשָים עוֹזְרוֹת לְנָשִים לָלֶדֶת

The profession of doula is special and has recently become very popular.

doula (photo credit: Courtesy)
doula
(photo credit: Courtesy)
מִקְצוֹעַ הַ’דוּלָה’ הוּא מִקְצוֹעַ מְיוּחָד. הַדוּלָה היא תוֹמֶכֶת לֵידָה. הַדוּלָה מְלַוָוה אֶת הַיוֹלֶדֶת לִפְנֵי הַלֵידָה וְגַם אַחֲרֶיהָ. יוֹלְדוֹת רַבּוֹת מַעֲדִיפוֹת לְהֵיעָזֵר בְּדוּלָה וְהֵן מַרְגישוֹת בּיטָחוֹן רַב יוֹתֵר בָּלֵידָה בִּזְכוּתָה. אישָה שֶהַדוּלָה עוֹזֶרֶת לָה לֹא צְריכָה לָקַחַת כָּל כָּך הַרְבֵּה מְשַכְּכֵי כְּאֵבִים וְהַסִיכּוּיִים לְלֵידָה בְּריאָה וּבְטוּחָה גְדוֹלים יוֹתֵר. גַם אַחֲרֵי הַלֵידָה הַדוּלָה מַמְשיכָה לַעֲזוֹר לַיוֹלֶדֶת. בִּזְכוּת הַדוּלוֹת יֵש פָּחוֹת מִקְרים שֶל דִיכָּאוֹן אַחֲרֵי לֵידָה. בִּזְכוּת הַדוּלוֹת הַרְבֵּה אימָהוֹת בּוֹחֲרוֹת לְהֵיניק אֶת הַתינוֹק וְלֹא לְהַאֲכיל אוֹתוֹ מִבַּקְבּוּק. מֶחְקָרים רַבּים מְלַמְדים עַל הַתוֹעֶלֶת הַגְדוֹלָה שֶבַּמִקְצוֹעַ הַזֶה