הֵיכָן קְבוּרִים מָרְדְכַי וְאֶסְתֵר?

Where are Mordechai and Esther buried?

mordechai (photo credit: courtesy)
mordechai
(photo credit: courtesy)

בְּחַגפּוּריםאָנוּקוֹרְאִיםבִּמְגילַתאֶסְתֵרעַלהַחַיִיםשֶלמָרְדְכַיוְאֶסְתֵר

בָּעירשוּשָן,אֲבָלאַףאֶחָדלֹאיוֹדֵעאֵיפֹהמָרְדְכַיוְאֶסְתֵרקְבוּרִים.

חוֹשְביםשֶהָעירחַמְדַאןשֶבְּאירָאןהיאשוּשָן.בָּעיריֵשאַתֲרקְבוּרָה

שֶלְפיהַמָסוֹרֶתמָרְדְכַיוְאֶסְתֵרקְבוּריםבּוֹ.בְּכָלפּוּריםנָהֲגויְהוּדֵיאירָאן

לִקְרוֹאבַּמָקוֹםהַזֶהאֶתמְגילַתאֶסְתֵר,וַאֲפילוּמֶמְשֶלֶתאירָאןיוֹדַעַת

שֶהַמָקוֹםהַזֶהחָשוּבלַיְהוּדים,וּמְכַבֶּדֶתאוֹתוֹ.אֲבָלאֲחֵריםחוֹשְבִים

שֶגיבּוֹרֵיהַמְגילָהקְבוּריםדַוְוקָאבְּאֶרֶץיִשְׂרָאֵל,בִּכְפָרבַּרְעָם.יֵשגַם

מָסוֹרוֹתשֶלְפיהֶןהֵםקְבוּריםבִּמְקוֹמוֹתאֲחֵריםבָּאָרֶץ.