חֲנִי אַבְּרָמוֹב

abramov (photo credit: Courtesy)
abramov
(photo credit: Courtesy)
בְּ - 2001 שֵירְתָה חֲני אַבְּרָמוֹב בְּמִשְמַר הַגְבוּל. היא שֵירְתָה בְּאֵזוֹר טוּל כַּרֶם, ובְּאֶמְצַע פְּעילוּת שֶל צַהַ"ל יָרוּ עָלֶיהָ מְחַבְּלים. חֲני נִפְצְעָה קָשֶה. היא הִפְסיקָה אֶת הַשֵירוּת בְּמִשְמַר הַגְבוּל בִּגְלַל הַפְּציעָה. בִּזְמַן הַהַחְלָמָה שֶלָה היא עוֹדְדָה נָשים לְהִתְגַיֵיס לְצַהַ"ל. בְּ - 2005 היא הִתְחילָה לַעֲבוֹד בַּמִשְטָרָה. תוֹך זְמַן קָצָר כּוּלָם רָאוּ שוּב כַּמָה היא גיבּוֹרָה. חֲני רָאֲתָה מְכוֹנית בְּצַד הַכְּביש וּבְתוֹכָה איש שֶבּיֵקש עֶזְרָה. חֲני וְשוֹטֵר נוֹסָף עָצְרוּ לְיַד הַמְכוֹנית כְּדֵי לַעֲזוֹר לָאיש. בַּמְכוֹנית הֵם מָצְאוּ נַעַר שֶכִּמְעַט לֹא נָשַם. הֵם הוֹציאוּ אוֹתוֹ מֵהָרֶכֶב וּלְאַט לְאַט הוּא הִתְחיל לִנְשוֹם. אַחַר כָּך הֵם הִזְמינוּ אַמְבּוּלַנְס. חֲני שֶהָייְתָה פַּעַם פְּצוּעָה זָכְתָה לְהַציל חַיִים