מִשְׂחֲקֵי חֲשִיבָה

Gaya Enterprises develops unique intellectual games.

gaya (photo credit: Courtesy)
gaya
(photo credit: Courtesy)

חֶבְרַת 'גָאיָה' בּוֹנָהמִשְׂחֲקֵי חֲשיבָה מְיוּחָדים.הַמִשְׂחָקים הֵם

מֵעֵץ וּמִמַתֶכֶת. 'גָאיָה'היא הַחֶבְרָה הַגְדוֹלָהבְּיוֹתֵר בְּיִשְׂרָאֵל
שֶבּוֹנָה מִשְׂחֲקֵי חֲשיבָהכָּאֵלֶה. 400 הַמִשְׂחָקים שֶל הַחֶבְרָה
מַתְאימים לִיְלָדיםוְלִמְבוּגָרים. הַחֶבְרָה עוֹזֶרֶת גַם לַקְהילָה. כָּל
שָנָה היא נוֹתֶנֶת מִשְׂחָקיםלַאֲנָשים נִזְקָקים. הַחֶבְרָה גַםעוֹזֶרֶת
בְּדֶרֶך אַחֶרֶת: עַל כָּל 1000מִשְׂחָקים שֶקוֹנים מִ'גָאיָה', נוֹתְנים

 5 מִשְׂחָקים לְאִרְגוּנים וְלַעֲמוּתוֹת. הַקוֹניםמַחְליטים לְמי לָתֵת

אֶת הַמִשְׂחָקים.