יִשְׂרְאֵלִי זָכָה בְּאוֹלִימְפְּיָאדָה לְפִיזִיקָה

Israeli wins Physics Olympiad

physics (photo credit: Courtesy)
physics
(photo credit: Courtesy)
גַל דוֹר הוּא תַלְמיד תיכוֹן בְּפֶתַח תִקְוָוה. גַל זכָה בְּמֶדַלְיַית זָהָב בְּאוֹלימְפְּיָאדַת אַסְיָה לְפיזיקָה שֶהִתְקַייְמָה הַשָנהָ בְּישְׂרָאֵל. בַּתַחֲרוּת מִשְתַתְפוֹת 16 מְדינוֹת מֵאַסְיָה. הַתַחֲרוּת הַזֹאת היא קָשָה מְאוֹד. בַּתַחֲרוּת הָיוּ שְנֵי מִבְחָנים – מִבְחָן תֵיאוֹרֶטי וּמִבְחָן מַעֲשׂי. כָּל אֶחָד מֵהַמִבְחָנים נִמְשַך 5 שָעוֹת. פיזיקָאים מֵ'אוּניבֶרְסיטַת תֵל אָביב' חיבְּרוּ אֶת הַשְאֵלוֹת שֶל הַמִבְחָן. נְשׂיא הָאוֹלימְפְּיָאדָה, פְּרוֹפֶסוֹר מינְג ג'וֹ לין מִטַיְוָואן אָמַר שֶזוֹ הָאוֹלימְפְּיָאדָה הַטוֹבָה בְּיוֹתֵר שֶהָייְתָה בָּעוֹלָם עַד הַיוֹם