קַיִץ בִּיְרוּשָלַיִם

Summer in Jerusalem

summer (photo credit: courtesy)
summer
(photo credit: courtesy)
בְּחוֹדֶש אוֹגוּסְט יִהְיוּ הַרְבֵּה אֵירוּעֵי תַרְבּוּת בִּירוּשָלַיִם שֶמַתְאימים גַם לְיִשְׂרְאֵלים וְגַם לְתַיָירים. הָאֵירוּעים הַמְיוּחָדים הֵם: יְריד אוֹמָנוּת בֵּינְלְאוּמי - 'חוּצוֹת הַיוֹצֵר', שֶיֵש בּוֹ גַם מוֹפָעים מוּזיקָלִיִים גְדוֹלים; הַפֶסְטיבָל הַבֵּינְלְאוּמי ה - 20 לְתֵיאַטְרוֹן בּוּבּוֹת; אֵירוּעים בְּמִתְחַם הָרַכֶּבֶת; סִיוּרים מְיוּחָדים בְּכָל הָעיר וְגַם סִיוּר עִם אוֹטוֹבּוּס הַקוֹמָתַיִים הֶחָדָש בְּ - 25 אֲתָרים בָּעיר. אֶפְשָר לַעֲקוֹב אַחַר הָאֵירוּעים בַּאֲתָר .http://tour.jerusalem.muni.il
<