אִישָה אַלוּפָה

A woman major-general

אִישָה אַלוּפָה (photo credit: courtesy)
אִישָה אַלוּפָה
(photo credit: courtesy)
בַּפַּעַם הָרִאשוֹנָה בַּהיסְטוֹרְיָה שֶל צַהַ”ל תְקַבֵּל אישָה דַרְגַת אַלוּף.אוֹרְנָה בַּרְבּיבָאי תִהְיֶה בְּקָרוֹב רֹאש אֲגַף כּוֹחַ אָדָם בְּצַהַ”ל. לְאוֹרְנָהבַּרְבּיבָאי כְּבָר הָיוּ הַרְבֵּה תַפְקידים חֲשוּבים בַּצָבָא. זוֹ הַפַּעַםהָרִאשוֹנָה שֶאישָה מְקַבֶּלֶת דַרְגָה גְבוֹהָה כָּל כָּך. הַהַחְלָטָה לָתֵתלָה דַרְגַת אַלוּף מַחְמיאָה לְנָשים רַבּוֹת בְּיִשְׂרָאֵל. בַּרְבּיבָאי היא לֹארַק מְפַקֶדֶת, היא גַם רַעְיָה וְאֵם לִשְלוֹשָה יְלָדים, וְהיא דוּגְמָה יָפָהלשְילוּב בֵּין קַרְיֶירָה לְמִשְפָּחָה