‘הֶעָרַת שוּלַיִים’

‘Footnote’

‘הֶעָרַת שוּלַיִים’ (photo credit: courtesy)
‘הֶעָרַת שוּלַיִים’
(photo credit: courtesy)
יוֹסֵף סידֵר הוּא בַּמַאי יִשְׂרְאֵלי מְפוּרְסָם. סידֵר לֹא הֶאֱמין שֶהוּא יַצְליחַ גַם בְּפֶסְטיבַל הַקוֹלְנוֹעַ הֶחָשוּב בְּקַאן שֶבְּצָרְפַת אֲבָל הַשָנָה הוּא קיבֵּל אֶת פְּרַס הַתַסְריט הַטוֹב בְּיוֹתֵר עַל הַסֶרֶט שֶלוֹ: ‘הֶעָרַת שוּלַיִים’. הַתַסְריט מְסַפֵּר עַל אָב וּבְנוֹ, חוֹקְרֵי תַלְמוּד בָּ’אוּניבֶרְסיטָה הָעִבְרית’ בִּירוּשָלַיִם. הַבֵּן מְפוּרְסָם מְאוֹד וְכָּריזְמָטי וְאֶת הָאָב לֹא מַעֲריכים מַסְפּיק. הַכּוֹל מִשְתַנֶה כְּשֶהָאָב מְקַבֵּל שׂיחַת טֶלֶפוֹן שֶבָּה מוֹדיעים לוֹ שֶהוּא הַזוֹכֶה בִּפְרַס יִשְׂרָאֵל