הַצָגָה שְקֵטָה

A silent show

show (photo credit: courtesy)
show
(photo credit: courtesy)
בְּתֵל-אָביב יֵש מֶרְכָּז בְּשֵם 'נָא לָגַעַת'. הַמֶרְכָּז הוּא מְקוֹם מִפְגָש בֵּין אֲנָשים חֵרְשים וְעיוְורים לְבֵין הַקָהָל הָרָחָב. בַּמֶרְכָּז יֵש גַם תֵיאַטְרוֹן. בַּתֵיאַטְרוֹן יֵש הַצָגָה בְּשֵם 'לֹא עַל הַלֶחֶם לְבַדוֹ'. בַּהַצָגָה יֵש 11 שַׂחְקָנים חֵרְשים וְעיוְורים. הַשַׂחְקָנים אוֹפים לֶחֶם וְגַם יוֹצְרים קֶשֶר עִם הַקָהָל. הַשַׂחְקָנים בָּחֲרוּ דַוְוקָא בַּלֶחֶם כְּדֵי לוֹמַר שֶהַקֶשֶר עִם אֲנָשים אֲחֵרים חָשוּב לָהֶם כְּמוֹ שֶהַלֶחֶם חָשוּב לְכוּלָם. פְּרָטים נוֹסָפים עַל הַהַצָגָה בָּאֲתָר נָא לָגַעַת.www.nalagaat.org.il/events_h.php