נְמַל תְעוּפָה בַּנֶגֶב

An airport in the Negev

airport (photo credit: courtesy)
airport
(photo credit: courtesy)
בַּשָנים הָאַחֲרוֹנוֹת חוֹשְבים עַל תוֹכְנית לִבְנוֹת נְמַל תְעוּפָה בַּנֶגֶב. בְּיִשְׂרָאֵל צָריך נְמַל תְעוּפָה נוֹסָף כּי נְמַל הַתְעוּפָה בֶּן-גוּרְיוֹן עָמוּס מְאוֹד. בְּחוֹדֶש אוֹגוּסְט טָסוּ כְּ - 1.2 מִילְיוֹן איש לְיִשְׂרָאֵל וּלְחוּץ לָאָרֶץ. זֶהוּ מִסְפַּר הַנוֹסְעים הַגָבוֹהַ בְּיוֹתֵר בְּכָל הַזְמַנים. יִשְׂרָאֵל היא הַיוֹם יַעַד פּוֹפּוּלָרי לַתַיָירים וְהַרְבֵּה אֲנָשים בָּעוֹלָם רוֹצים לְבַקֵר בָּה. לָכֵן צָריך לִבְנוֹת נְמַל תְעוּפָה חָדָש כְּדֵי לְהָקֵל עַל הַנוֹסְעים שֶמַגיעים לָאָרֶץ, בִּמְיוּחָד עַל אֵלֶה שֶרוֹצים לְטַיֵיל בִּדְרוֹם הָאָרֶץ