שוֹקוֹלָד טָעִים

Delicious chocolate

choclate (photo credit: courtesy)
choclate
(photo credit: courtesy)
גַבְּריאֵל הוֹפְשטַטֶר היא 'שוֹקוֹלָטְיֵרית' - מוּמְחית לְשוֹקוֹלָד. היא הָפְכָה אֶת אַהֲבַת הַשוֹקוֹלָד שֶלָה לְאוֹמָנוּת. גַבְּריאֵל לָמְדָה אֵצֶל שְלוֹשָה שוֹקוֹלָטֵיְרים מוּמְחים בִּשְטְרַסְבּוּרְג שֶבְּצָרְפַת. כְּבָר עֶשֶׂר שָנים היא מְיַיצֶרֶת פְּרָלינים וְטְרָאפְלְס. לְגַבְּריאֵל יֵש חֲנוּת בְּרָמַת גַן. הַשֵם שֶל הַחֲנוּת הוּא 'גַבְּריאֶלְס'. גַבְּריאֵל גַם מְשַוֶוקֶת אֶת
הַשוֹקוֹלָד שֶלָה לְכַמָה חֲנוּיוֹת בְּמֶרְכַּז הָאָרֶץ. רוֹצים אֶת הַשוֹקוֹלָד הַטָעים שֶל גַבְּריאֵל? היכָּנְסוּ לָאֲתָר .www.gabrielles.co.il