’הַ’פֶסְטִיגָל

The Festigal

festigal (photo credit: courtesy)
festigal
(photo credit: courtesy)
בְּכָל חֲנוּכָּה יֵש מוֹפָע גָדוֹל לִילָדים בְּיִשְׂרָאֵל. לַמוֹפַע קוֹרְאים 'פֶסְטיגָל'. הַשָנָהיִהְיֶה הַמוֹפָע הַ - 31 . הַרְבֵּה שַׂחְקָנים וְזַמָרים יִשְׂרְאֵלִיִים מוֹפיעים בַּ'פֶסְטיגָל'.הַנוֹשֵׂאׂשֶל הַ'פֶסְטיגָל' הַשָנָה הוּא עוֹלַם הָאינְטֶרְנֶט וְהַמַחְשֵב. בַּמוֹפָע יִהְיוּאֶפֶקְטים מְיוּחָדים וְטֶכְנוֹלוֹגְיָה חֲדישָה. הַשָנָה גַם יוֹפיעַ בַּ'פֶסְטיגָל' הַזַמָרהַמְפוּרְסָם אָריק אַיְינְשְטֵיין. לְאָריק אַיְינְשְטֵיין יֵש שירים שֶכּוּלָם אוֹהֲבים:'אֲדוֹן שוֹקוֹ', 'אימָא', 'אֲני וְאַתָה' וְעוֹד. נ