פֶסְטִיבָל לְמָחוֹל מִזְרָחִי

Festival of Middle Eastern Dance

פֶסְטִיבָל לְמָחוֹל מִזְרָחִי (photo credit: courtesy)
פֶסְטִיבָל לְמָחוֹל מִזְרָחִי
(photo credit: courtesy)
בְּכ”ג בְּטֵבֵת ( 18 בְּיָנוּאָר) יִהְיֶה בְּאֵילַת ‘פֶסְטיבַל אֵילַת הַבֵּינְלְאוּמי הַשְמיני לְמָחוֹל מִזְרָחי’. הַפֶסְטיבָל יִתְקַיֵים בְּבֵית מָלוֹן בָּעיר בְּמֶשֶך אַרְבָּעָה יָמים. מָה יִהְיֶה בַּפֶסְטיבָל? שִיעוּרֵי מָחוֹל מִזְרָחי מִכָּל הָעוֹלָם: מָחוֹל מִצְרי, מָחוֹל אַנְדָלוּסי, מָחוֹל הוֹדי וְעוֹד. הַשִיעוּרים יִהְיוּ בְּרָמות שוֹנוֹת. בַּפֶסְטיבָל תִהְיֶה תַחֲרוּת וּבָה יִבְחֲרוּ בָּרַקְדָנית הַטוֹבָה בְּיוֹתֵר מִכָּל הָרַקְדָנִיוֹת שֶיַגִיעוּ מִמְדינוֹת שוֹנוֹת. בַּפֶסְטיבָל תְנַגֵן תִזְמוֹרֶת עֲרָבית מִקְצוֹעית, שֶבָּה מְנַגְנים בִּכְלֵי נְגינָה מָסוֹרְתִיִים. אִם אַתֶם אוֹהֲבים מָחוֹל מִזְרָחי כְּדַאי לָכֶם לָבוֹא לַפֶסְטיבָל