הַטֶלֶוִויזְיָה הַחִינוּכִית

Educational Television

educational tv (photo credit: courtesy)
educational tv
(photo credit: courtesy)
לִפְנֵי 46 שָנה, בְּ - 1966, הִתְחילָה לִפְעוֹל הַטֶלֶוִויזְיָה הַחִינוּכית הַיִשְׂרְאֵלית. הַשִידוּרים הָרִאשוֹנים הָיוּ שִיעוּרים לְתַלְמידים: שִיעוּרים בְּאַנְגְלית, בְּחֶשְבּוֹן, בְּמַדָעים וְעוֹד. הָאֲנָשים בַּתוֹכְנִיוֹת הָיוּ מוֹרים וְהַשִידוּרים הָיוּ בְּשָחוֹר-לָבָן. בְּמֶשֶך הַשָנים יָצְרוּ בַּטֶלֶוִויזְיָה הַחִינוּכית תוֹכְנִיוֹת אֲחֵרוֹת: חִידוֹנים, חֲדָשוֹת וְעוֹד. הַרְבֵּה יְלָדים אָהֲבוּ אֶת הַתוֹכְנִיוֹת שֶל הַטֶלֶוִויזְיָה הַחִינוּכית. עַד הַיוֹם יִשְׂרְאֵלים רַבּים נִזְכָּרים בַּתוֹכְנִיוֹת הָאֵלֶה וּבַדְבָרים שֶהֵם לָמְדוּ בַּתוֹכְנִיוֹת הָאֵלֶה.ץ