הָעוֹלִים מֵרוּסְיָה

The Russian immigrants

The_Russian_immigrants (photo credit: moshe milner)
The_Russian_immigrants
(photo credit: moshe milner)
אַחֲרֵי שֶקָמָה מְדינַת יִשְׂרָאֵל, הָיוּ שְתֵי עֲלִיוֹת גְדוֹלוֹת מֵרוּסְיָה. הַמֶמְשָלָה הָרוּסית לֹא נָתְנָה לִיהוּדים לַעֲלוֹת לָאָרֶץ. הָיוּ יְהוּדים שֶנִלְחֲמוּ כְּדֵי לַעֲלוֹת לָאָרֶץ. הָיוּ יְהוּדים שֶיָשְבוּ בַּכֶּלֶא הָרוּסי כּי הֵם רָצוּ לַעֲלוֹת לָאָרֶץ. הֵם נִקְרְאוּ 'אֲסִירֵי צִיוֹן'. הָעֲלִייָה הָרִאשוֹנָה הָייְתָה בִּשְנוֹת הַשִבְעים. בַּעֲלִייָה זוֹ עָלוּ כְּ - 163,000 עוֹלים. הָעֲלִייָה הַשְנִייָה הָייְתָה בִּשְנוֹת הַתִשְעים. בַּעֲלִייָה זוֹ עָלוּ כְּמִילְיוֹן עוֹלים. כַּיוֹם יֵש בְּיִשְׂרָאֵל עֲרוּץ טֶלֶוִויזְיָה בַּשָׂפָה הָרוּסית, תֵיאַטְרוֹן בַּשָׂפָה הָרוּסית וְעִיתוֹנים בְּרוּסית.מ