פֶסְטִיבָל אַבּוּ גוֹש

The Abu Gosh Festival

pestival_abu_gosh (photo credit: courtesy)
pestival_abu_gosh
(photo credit: courtesy)
בַּתַאֲריכים ד'-ו' בְּסִיוָון (25-27.5.2012) יִהְיֶה פֶסְטִיבָל לְמוּזִיקָה בְּאַבּוּ גוֹש.ה
אַבּוּ גוֹש הואּ כְפַּר עֲרָבי לְיַד יְרוּשָלַיִם. בְּאַבּוּ גוֹש יִהְיֶה פֶסְטִיבָל לְמוּזִיקָה
ווֹקָאלית.
בַּפֶסְטִיבָל תִהְיֶה מוּזִיקָה שֶל מַלְחינים מְפוּרְסָמים, תְפִילוֹת וְעוֹד.ה
הַשָנָה יִהְיוּ גַם
אוֹרְחים מִחוּץ לָאָרֶץ – מַקְהֵלָה מִגֶרְמַנְיָה וּמַקְהֵלָה מִגֵיאוֹרְגִיָה.ה
בַּפֶסְטִיבָל יִהְיֶה
גַם עֶרֶב שִירָה בְּצִיבּוּר: 'שָרים בַּחוּרְשָה'. הַשָנָה יָשירוּ שיריםשֶל הַמְשוֹרְרוֹת לֵאָה גוֹלְדְבֶּרְג וְרָחֵל שַפִּירָא. הַפֶסְטִיבָל הוּא הִזְדַמְנוּת לְבַקֵר
בִּמְקוֹמוֹת מְעַנְיְינים
בַּכְּפָר אַבּוּ גוֹש. לִפְרָטים נוֹסָפים הִיכָּנְסוּ לָאֲתָר:ב
  .www.agfestival.co.il