'מְחָאַת הַקוֹטֶג'

The cottage cheese protest

the cottage cheese protest (photo credit: courtesy)
the cottage cheese protest
(photo credit: courtesy)
בַּקַיִץ שֶעָבַר הָייְתָה מְחָאָה גְדוֹלָה בְּיִשְׂרָאֵל. לַמְחָאָה קָרְאוּ
נ'מְחָאַת הַקוֹטֶג'.נהַרְבֵּה יִשְׂרְאֵלים מָחוּ כּי הַמְחִיר שֶל גְבינַת
הַקוֹטֶג' הָיָה יָקָר מְאוֹד. הֵם פָּתְחו קְּבוצָּה בְּפֵייסְבּוּק. הַרְבֵּה
אֲנָשים הִצְטָרְפוּ לַקְבוּצָה בַּפֵייסְבּוּק - יוֹתֵר מֵ - 100,000 !נ
כוּלָּם הֶחְליטוּ לאֹ לִקְנוֹת אֶת גְבינַת הַקוֹטֶג'. הַמְחָאָה הִצְלִיחָה.נ
הַחֲבָרוֹת שֶמְיַיצְרוֹת חָלָב וּגְבינוֹת הוֹזִילוּ אֶת הַמְחִיר שֶל הַקוֹטֶג'.נ
הַרְבֵּה אֲנָשים בְּיִשְׂרָאֵל חָשְבוּ שֶהַמְחָאָה הָייְתָה טוֹבָה וְשֶהָאֲנָשים
יְכוֹלים לְשַנוֹת הַרְבֵּה דְבָרים בַּחֶבְרָה.נ