מִיט רוֹמְני

Mitt Romney

Mitt_Romney (photo credit: marc_Israel_sellem)
Mitt_Romney
(photo credit: marc_Israel_sellem)
מִיט רוֹמְני, הַמוֹעֳמָד הָרֶפּוּבְּליקָני לִנְשִׂיאוּת אַרְצוֹת הַבְּרית הִגִיעַ לְיִשְׂרָאֵל.מרוֹמְני נִפְגָש עִם נְשׂיא הַמְדִינָה, עִם רֹאש הַמֶמְשָלָה וְעִם רֹאש הַמֶמְשָלָההַפָלַסְטיני. הַבִּיקוּר שֶל רוֹמְני בְּיִשְׂרָאֵל נִמְשַך יוֹמַיִים.מ