מִילִים מַצְחִיקוֹת

Funny words

Funny words (photo credit: Courtesy Moran Snir)
Funny words
(photo credit: Courtesy Moran Snir)
הַרְבֵּה אֲנָשים אוֹהֲבים מִשְׂחֲקֵי מילים. אַחַד הַמִשְׂחָקים הָאֲהוּבים הוּא לְהַמְצִיאמילים חֲדָשוֹת וּמַצְחיקוֹת. בַּאֲתַר הָאִינְטֶרְנֶט 'דוֹרְבָּנוֹת' יֵש מילים מַצְחיקוֹת שֶאֲנָשים מַמְציאים. בָּאֲתָר יֵש כְּבָר אַלְפֵי מילים וּבִיטוּיִים מַצְחיקים. הִנֵה כַּמָה דוּגְמָאוֹת:מ'מַחֲלָב' היא רְגִישוּת לֶחָלָב. אֵלֶה הַמילים 'מַחֲלָה' וְ'חָלָב' בְּיַחַד. 'עָנָנָס' הוּא עָנָן קָטָן. אֵלֶה הַמילים 'עָנָן' וְ'נַנָס'. 'לִימוֹנית' היא מוֹנית שֶהַצֶבַע שֶלָה צָהוֹב כְּמוֹ לִימוֹן.מרוֹצים לְהַכִּיר מילים נוֹסָפוֹת? הִיכָּנְסוּ לָאֲתָר:מ.www.dorbanot.com