בְּאֵר-שֶבַע

Beer-Sheba

Beer-Sheba (photo credit: courtesy)
Beer-Sheba
(photo credit: courtesy)
הָעיר בְּאֵר-שֶבַע תְקַבֵּל מַעֲמָד שֶל יִישוּב שֶיֵש לוֹ עֲדִיפוּת לְאוּמית.ההַמֶמְשָלָה הֶחְלִיטָה לָתֵת לִבְאֵר-שֶבַע 43.5 מִילְיוֹן שְקָלים בִּשְלוֹשהַשָנים הַבָּאוֹת. בַּכֶּסֶף הַזֶה יְפַתְחוּ אֶת  הַתַיָירוּת, אֶת הַתַרְבּוּתוְאֶת הָעֲסָקים בָּעיר.ה