הַמִשְׂרַד לִקְלִיטַת הָעֲלִייָה

Immigrant Absorption Ministry

Immigrant Absorption Ministry (photo credit: the Immigrant Absorption Ministry)
Immigrant Absorption Ministry
(photo credit: the Immigrant Absorption Ministry)
בַּשְנָתַיִים הָאַחֲרוֹנוֹת יָזַם הַמִשְׂרַד לִקְלִיטַת הָעֲלִייָה תוֹכְנית מְיוּחֶדֶתלְהַחְזיר יִשְׂרְאֵלים לָאָרֶץ. חוֹשְבים שֶהַתוֹכְנית הִצְלִיחָה: 22,470יִשְׂרְאֵלים שֶחָיוּ בְּחוּץ לָאָרֶץ חָזְרוּ לְיִשְׂרָאֵל. רוֹב הַיִשְׂרְאֵלים הָאֵלֶהחָזְרוּ מֵאַרְצוֹת-הַבְּרית.ה