צִילוּמִים שֶל אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל

Photos of Eretz Israel

Photos of Eretz Israel (photo credit: Ra'anan Shmueli)
Photos of Eretz Israel
(photo credit: Ra'anan Shmueli)
צִילוּמִים הִיסְטוֹרִיִים מֵאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל מוֹפיעים בַּאֲתָר חָדָש בָּאִינְטֶרְנֶט.ההַצִילוּמִים הִגִיעוּ מֵאוֹסָפים שֶל צַלָמים חוֹבְבים, מִמוֹסָדוֹת וּמֵאַרְכִיוֹנִים. אֶת הָאֲתָר בָּנְתָה אוּנִיבֶרְסִיטַת חֵיפָה.ההַצִילוּמִים מְתַעֲדים אֶת הַהִיסְטוֹרְיָה שֶׁל הַיִישוּב בְּאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל בַּמֵאָה הַ-20. בָּאֲתָר אֶפְשָר לִרְאוֹת צִילוּמִים מִתְקוּפַת הַמַנְדָט הַבְּריטי וְצִילוּמִים שֶל עוֹלים חֲדָשים שֶהִגִיעוּ לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵללִפְנֵי שֶקָמָה מְדִינַת יִשְׂרָאֵל. יֵש בָּאֲתָר גַם סִרְטוֹנים קְצָרים.הרוֹצים לִרְאוֹת צִילוּמִים נוֹסָפים? הlib.haifa.ac.il/collections/isratage/index.php/he