בִּיקוּר בְּצֶ'כְיָה

A visit in Czech Republic

A visit to the Czech Republic (photo credit: Reuters)
A visit to the Czech Republic
(photo credit: Reuters)

רֹאשהַמֶמְשָלָה בִּנְיָמִין נְתַנְיָהוּ בִּיקֵר בְּצֶ'כְיָה וּבְגֶרְמַנְיָה.בְּגֶרְמַנְיָה

הוּא נִפְגַש עִם הַקַנְצְלֶרִית אָנְגֵלָה מֶרְקֵל. בְּצֶ'כְיָה הוּא נִפְגַש עִם
רֹאש מֶמְשֶלֶת צֶ'כְיָה, פֶּטֶר נָאצֶ'ס. הוּא הוֹדָה לוֹ עַל הַהַצְבָּעָה שֶל
צֶ'כְיָה בָּ
אוּ"ם. הָרָשוּתהַפָלַסְטִינִית בָּאוּ"ם בִּיקְשָה לְקַבֵּל מַעֲמָד
שֶל מְדִינָה
מַשְקִיפָה.צֶ'כְיָה הִצְבִּיעָה בְּעַד יִשְׂרָאֵל וְנֶגֶד הָרָשוּת.