'אֶקְסְטְרִים רֵיאָלִיטִי'

'Extreme Reality'

Extreme Reality (photo credit: Samsung)
Extreme Reality
(photo credit: Samsung)
חֶבְרַת סַמְסוּנְג הַדְרוֹם-קוֹרֵיאָנִית תִשְתַמֵש בְּטֶכְנוֹלוֹגְיָה יִשְׂרְאֵלִית בַּמַחְשְבִים שֶלָה.ע (XTR)טֶכְנוֹלוֹגְייַת הַתְנוּעָה שֶל הַחֶבְרָה הַיִשְׂרְאֵלִית 'אֶקְסְטְרִים רֵיאָלִיטִי תְאַפְשֵר  לַמִשְתַמְשִים בַּמַחְשְבִים לְבַצֵעַ פְּעוּלוֹת בַּיָדַיִים, בְּלי מִקְלֶדֶת אוֹ עַכְבָּר.ע