תַקָנוֹת חֲדָשוֹת

New Regulations

New Regulations (photo credit: INGIMAGE / ASAP)
New Regulations
(photo credit: INGIMAGE / ASAP)
הַכְּנֶסֶת תִיקְנָה תַקָנוֹת חֲדָשוֹת שֶיַעַזְרוּ לַצִיבּוּר לֹא לְחַכּוֹת בַּטֶלֶפוֹןלִתְשוּבָה הַרְבֵּה זְמַן: אִם מִישֶהוּ מִתְקַשֵר לַחֲבָרוֹת גְדוֹלוֹת הוּאלֹא יְחַכֶּה יוֹתֵר מִ-3 דַקוֹת. אַחֲרֵי 3 דַקוֹת הַחֶבְרָה תַצִיעַ לו שְתֵיאֶפְשָרוּיוֹת: לְהַמְשִיך לְחַכּוֹת אוֹ שֶמִישֶהוּ מֵהַחֶבְרָה יִתְקַשֵראֵלָיו בְּתוֹך 3 שָעוֹת.מ