מִילוֹן הַיַיִן

The wine dictionary

The wine dictionary (photo credit: courtesy)
The wine dictionary
(photo credit: courtesy)
הָאָקָדֶמְיָה לַלָשוֹן הָעִבְרִית הוֹצִיאָה לָאוֹר מִילוֹן לְמוּנָחִים בִּתְחוּם הַיַיִן.מבַּמִילוֹן יֵש 220 מוּנָחִים שֶל גִידוּל כְּרָמִים, יֵינָנוּת, טְעִימַת יַיִן וְתַהֲלִיכֵיהַיִיצוּר שֶל הַיַיִן. הַמִילוֹן הוּא תְלַת-לְשוֹנִי: עִבְרִי-אַנְגְלִי-צָרְפָתִי. יֵש בּוֹמוּנָחִים יְדוּעִים וְגַם מוּנָחִים חֲדָשִים. בֵּין הַמוּנָחִים הַיְדוּעִים, אֶפְשָרלִמְצוֹא אֶת אֵלֶה: תִירוֹש, סְמָדַר, זַג (קְלִיפַּת הָעֵנָב). בֵּין הַמוּנָחִיםהַחֲדָשים בַּמילוֹן, אֶפְשָר לִמְצוֹא אֶת אֵלֶה: אוֹצֵר יַיִן,נבְּשׂוֹמֶת (אָרוֹמָה), מִמְזָג (קוֹקְטֵיל) וְאֶקְדָם (אַפֵּרִיטִיף).ניֵש בַּמִילוֹן גַם מִילִים לוֹעֲזִיוֹת שֶאֵין לָהֶן עֲדַיִין חֲלוּפוֹת עִבְרִיוֹת,מכְּמוֹ לִיקֵר וּבּוֹמֶה.נ