גוֹלְדָה מֵאִיר (1898 - 1978)

Golda Meir

golda_meir (photo credit: moshe milner)
golda_meir
(photo credit: moshe milner)
גוֹלְדָה מֵאיר הָייְתָה רֹאש הַמֶמְשָלָה הָרְביעי שֶל מְדינַת יִשְׂרָאֵל. היא הָאִישָה הַיְחידָה בְּיִשְׂרָאֵל שֶהָייְתָה רֹאש מֶמְשָלָה. בְּגיל 8 היא הִיגְרָה עִם הַמִשְׁפָּחָה שֶלָה מֵרוּסְיָה לְאַרְצוֹת הַבְּרית. בְּ - 1921 היא עָלְתָה לְיִשְׂרָאֵל עִם בַּעֲלָהּ, מוֹריס מֵאירְסוֹן. בָּאָרֶץ היא הָייְתָה חֲבֵרָה בְּמִפְלֶגֶת מַפַּא"י (מִפְלֶגֶת פּוֹעֲלֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל). בְּ - 1969 היא נִבְחֲרָה לִהְיוֹת רֹאש הַמֶמְשָלָה שֶל יִשְׂרָאֵל. גוֹלְדָה מֵאיר הָייְתָה רֹאש מֶמְשָלָה בְּמֶשֶך חָמֵש שָנים. בְּ - 1973, בִּזְמַן שֶהיא הָייְתָה רֹאש הַמֶמְשָלָה, פָּרְצָה מִלְחֶמֶת יוֹם הַכִּיפּוּרים.מ