חֵץ 3

Arrow 3

hetz (photo credit: courtesy)
hetz
(photo credit: courtesy)
יִשְׂרָאֵל עָשְׂתָה נִיסוּי מוּצְלָח לְמַעֲרֶכֶת הַטִיל 'חֵץ 3'. בַּנִיסוּי בָּדְקוּ אֶת הַמַעֲרֶכֶת שֶל הַטִיל. אֶת מַעֲרֶכֶת 'חֵץ 3' בָּנוּ כְּדֵי שֶהִיא תַעֲזוֹר בַּהֲגָנָה עַל יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי טִילִים. בַּנִיסוּי הִשְתַתְפוּ אֲנָשִים מִמִשְׂרַד הַבִּיטָחוֹן הַיִשְׂרְאֵלִי, מֵחֵיל הָאֲוִויר הַיִשְׂרְאֵלִי, מִמִשְׂרַד הַהֲגָנָה הָאָמֶרִיקָאִי וּמֵהַחֲבַרוֹת שֶבָּנוּ אֶת הַמַעֲרֶכֶת