50 שָנִים לְאַנְדַרְטַת הַנֶגֶב

50 years of the Negev Monument

The Negev Monument (photo credit: ITAY GROSS)
The Negev Monument
(photo credit: ITAY GROSS)
בְּחוֹדֶש תִשְרֵי נִפְתְחָה בְּמוּזֵיאוֹן הַנֶגֶב לְאוֹמָנוּת בִּבְאֵר-שֶבַע
תַעֲרוּכָה לִכְבוֹד 50 שָנִים לְאַנְדַרְטַת הַנֶגֶב וְ-50 שָנִים לַפִּיסוּל
הַצִיבּוּרִי שֶל דָנִי קָרָוָון. קָרָוָון יָצַר אֶת אַנְדַרְטַת הַנֶגֶב לְזֵכֶר
חַלְלֵי חֲטִיבַת הַנֶגֶב בְּמִלְחֶמֶת הָעַצְמָאוּת. הָאַנְדָרְטָה
נֶחְשֶבֶת לַסֵמֶל שֶל הַנֶגֶב וְשֶל הָעִיר בְּאֵר-שֶבַע.
בַּתַעֲרוּכָה יֵש עֲבוֹדוֹת חֲדָשוֹת שֶל קָרָוָון, וְגַם מוֹדֶלִים
וְתַצְלוּמִים הַמְתַעֲדִים אֶת התִכְנוּן וְהַהֲקָמָה שֶל הָאַנְדַרְטָה.