Advertise with Jerusalem Post


מחלקת המדיה של הג'רוזלם פוסט תשמח לעמוד לרשותכם, האתר מיוצג בלעדית ע"י מחלקת המדיה של הג'רוסלם פוסט.
לפרטים ולקבלת הצעת מחיר

לפרסם באתר
יוסי אביב, משנה למנכ"ל - תחום הדיגיטל
מייל :  [email protected]


 
לפרסם במהדורה המודפסת
ניתן ליצור קשר ישירות עם יהודה ויס, מנהל מסחרי. 
טלפון: 050-5543779
 מייל : [email protected]