אַנְשֵי חִינוּך מִנֶפָּאל

ByTHE J.POST IVRIT TEAM
February 28, 2013 10:25

Educators from Nepal

Educators from Nepal

Educators from Nepal. (photo credit:Orna Avigad)

מִשְלַחַת שֶל אַנְשֵי חִינוּך מִנֶפָּאל בִּיקְרָה בְּחֵיפָה. הַמִשְלַחַת רָצְתָה
לִלְמוֹד עַל הַתוֹכְנִיוֹת הַמְיוּחָדוֹת בְּגַנֵי הַיְלָדִים הָעִירוֹנִיִים בְּחֵיפָה.מ
הֵם הִתְעַנְיְינוּ בִּמְיוּחָד בִּפְרוֹיֶקְט לְלִימוּד טֶכְנוֹלוֹגְיָה וּמַדָעִים בְּגַנֵי
הַיְלָדִים בָּעִיר. בְּסוֹף הַבִּיקוּר הֵם בִּיקְשוּ שֶאַנְשֵי חִינוּך מֵחֵיפָה
יַגִיעוּ לְנֶפָּאל כְּדֵי לַעֲזוֹר לָהֶם לִבְנוֹת תוֹכְנִיוֹת דוֹמוֹת.
מ

Read More...

Share this article via
Related Content
Shiru Shir Natan Yonatan
April 26, 2017
לְכָל אֶחָד יְרוּשָלַיִם

By JPOST IVRIT STAFF