צֵל עֵץ תָמָר

A song for Sivan: 'Shade of a Date Palm'

Amelia Uzun & Tharmis - Tzel etz tamar (YouTube THARMIS VU)