בְּיִשְׂרָאֵל מְטַפְּלִים בִּפְצוּעִים סוּרִים

Injured individuals Syrians cares for in Israel

Injured individuals Syrians cares for in Israel (photo credit: REUTERS)
Injured individuals Syrians cares for in Israel
(photo credit: REUTERS)
בָּתֵי הַחוֹלִים בִּצְפַת וּבְנַהֲרִייָה בְּיִשְׂרָאֵל מְטַפְּלִים בִּפְצוּעִים סוּרִים (Syrian).
מִשְנַת 2011 טִיפְּלוּ בָּתֵי הַחוֹלִים בִּצְפוֹן הָאָרֶץ בְּ-2,300 פְּצוּעִים סוּרִים,
בֵּינֵיהֶם יְלָדִים וְתִינוֹקוֹת. רוֹב הַפְּצִיעוֹת הֵן פְּצִיעוֹת קָשוֹת: פְּצִיעוֹת רֹאש
וְחָזֶה, פְּצִיעוֹת בֶּטֶן וְגַפַּיִים וּפְצִיעוֹת כִירוּרְגִיוֹת (chirurgical),
אוֹרְתוֹפֶּדִיוֹת (orthopedic) וּפְּלַסְטִיוֹת (plastic).