דָן הַשוֹמֵר

New opera: Dan the Watchman

Dan the Watchman (photo credit: Courtesy)
Dan the Watchman
(photo credit: Courtesy)
הָאָקָדֶמְיָה לְמוּזִיקָה וּלְמָחוֹל בִּירוּשָלַיִם מַצִיגָה אֶת הָאוֹפֶּרָה ‘דָן הַשוֹמֵר’.
זֹאת הָאוֹפֶּרָה הַיִשְׂרְאֵלִית הָרִאשוֹנָה: בַּפַּעַם הָרִאשוֹנָה הִצִיגוּ אוֹתָה
לִפְנֵי 70 שָנָה, עוֹד לִפְנֵי שֶקָמָה מְדִינַת יִשְׂרָאֵל. אֶת הַלִיבְרִית שֶל
‘דָן הַשוֹמֵר’ כָּתַב הַסוֹפֵר מַקְס בְּרוֹד, עַל פִּי הַמַחֲזֶה שֶל ש’ שָלוֹם
יְרִיוֹת עַל הַקִיבּוּץ’. אֶת הַמוּזִיקָה כָּתַב הַמַלְחִין וְהַמְנַצֵחַ מַרְק לַבְרִי.
מַרְק לַבְרִי, הָיָה הַמְנַצֵחַ שֶל הַתִזְמוֹרֶת הַפִילְהַרְמוֹנִית הָאֶרֶץ-יִשְׂרְאֵלִית.