מֵהֶזְנֵק טֶכְנוֹלוֹגִי לְזִינוּק כַּלְכָּלִי

New exhibition: From Start-up to Smart-up

New exhibition: From Start-up to Smart-up (photo credit: ISRAEL MALOBNI)
New exhibition: From Start-up to Smart-up
(photo credit: ISRAEL MALOBNI)
בִּמְכוֹן הַתְקָנִים הַיִשְׂרְאֵלִי
(The Standards Institution Of Israel)
יֵש תַעֲרוּכָה חֲדָשָה שֶל אִיוּרִים צִבְעוֹנִיִים וְהוּמוֹרִיסְטִיִים:
הַשֵם שֶל הַתַעֲרוּכָה הוּא ‘מֵהֶזְנֵק טֶכְנוֹלוֹגִי לְזִינוּק כַּלְכָּלִי’.
הָאִיוּרִים בַּתַעֲרוּכָה מַרְאִים אֶת הַיַזָמוּת הַיִשְׂרְאֵלִית, אֶת
הַהַי-טֶק הַיִשְׂרְאֵלִי וְאֶת שִיתוּף הַפְּעוּלָה שֶל יִשְׂרָאֵל עִם
מְדִינוֹת אֲחֵרוֹת בְּיַזָמוּת וּבְהַי-טֶק. אֶת הָאִיוּרִים בַּתַעֲרוּכָה
אִייֵר אוּדִי לִיכְטְשֵיין. סִגְנוֹן הָאִיוּר שֶלוֹ הוּא פּוֹפּ-אַרְט (Pop Art)
וְקוֹמִיקְס (Comics).